Polisa na życie a dziedziczenie – co warto wiedzieć?

Polisa na życie najczęściej wybierana jest po to, aby zapewnić finansowe bezpieczeństwo bliskim w momencie śmierci jednego z członków rodziny. Z biegiem czasu kwota ubezpieczenia może stać się bardzo wysoka. Komu właściwie przysługują pieniądze odziedziczone z takiej polisy? Co warto wiedzieć o tego rodzaju umowach?

Polisa na życie – kto dziedziczy? 

Osoba, która zdecydowała się wykupić polisę na życie, może uposażyć dowolną, wybraną przez siebie osobę. Najczęściej jest to mąż lub żona, ale może to być również partner ze związku nieformalnego, który naturalnie nie jest spadkobiercą ustawowym osoby zmarłej. Często na osoby uposażone wybiera się dzieci, ponieważ polisa na życie ma zabezpieczyć przede wszystkim ich przyszłość. 

Polisa na życie nie determinuje jednak, kto powinien stać się osobą uposażoną, mogą to być wybrane przez nas osoby, czyli przyjaciele, kuzyni czy dzieci naszego rodzeństwa. Może zdarzyć się uposażenie instytucji, takiej jak np. Kościół czy wybrana fundacja, z którą ubezpieczony był związany. Ponadto osoby, które mają długi lub obciążoną hipotekę za dom, mogą zdecydować się na uposażenie banku. W takim wypadku polisa na życie stanowi zabezpieczenie spłaty ich długu. Dzięki temu osoby dziedziczące nie muszą przejmować się hipoteką i spłacaniem rat. 

Co w przypadku, gdy ubezpieczony nie wyznaczył osób uposażonych? 

Jeżeli jednak ubezpieczony nie wskazał żadnych osób uposażonych w umowie, świadczenie po jego śmierci otrzymują osoby, które zostały wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia z zachowaniem odpowiedniej kolejności. Najczęściej na pierwszym miejscu jest małżonek. Następnie polisa na życie wskazuje dzieci w równych częściach. Jeżeli zmarła osoba nie miała własnej rodziny, była bezdzietna, samotna lub pozostawała w związku nieformalnym, środki odziedziczą rodzice. W przypadku, gdy już nie żyją, kwota zostanie wypłacona rodzeństwu ubezpieczonego. 

Polisa na życie a spadek 

Polisa na życie może wielu osobom kojarzyć się ze spadkiem, który przejmujemy po bliskiej osobie zmarłej w całości. Co to oznacza? Jeśli osoba zmarła była zadłużona, wraz z jej majątkiem przyjmuje się wszystkie jej zobowiązania. Czasem zdarza się, że łączna suma długów jest tak znaczna, że przyjęcie spadku będzie oznaczało poważne problemy finansowe, ponieważ na przykład kwota hipoteki jest znacznie wyższa niż wartość domu. 

Warto zaznaczyć, że polisa na życie nie wlicza się do masy spadkowej. Oznacza to, że można otrzymać związane z nią świadczenie nawet w przypadku, gdy nie zgadzamy się na przyjęcie spadku, zwłaszcza jeśli ten obciążany jest długami. Polisa na życie stanowi zabezpieczenie, które może być wykorzystane przez bliskich bez żadnych problemów. 

Ponadto, przyjęcie środków z polisy przez osobę uposażoną nie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania spadkowego w sądzie. W przypadku, gdy osobą uposażoną jest inna osoba niż spadkobiercy, nie mają oni prawa wystąpić o zachowek do uposażonego i według prawa nie należy im się wypłacenie nawet części kwoty świadczenia z polisy. Z tego powodu polisa na życie może stanowić doskonałe rozwiązanie dla osób żyjących w związkach nieformalnych.

Redakcja adpin.pl